Camilla Silver undervisar i traditionell yoga enligt Pattabhi Jois tradition; Ashtanga Vinyasa Yoga. En fysisk dynamisk yogaform från Mysore i södra Indien.

Camilla har under de senaste 19 åren undervisat grupper inom meditation, stresshantering och personlig utveckling och de senaste 16 åren även undervisat i yoga.

Camilla driver också yogastudion Stark Yoga i Ljusdal. En plats dit du är välkommen precis som du är. Kanske för att bli, smidigare, starkare, hitta ett inre lugn eller bara få en stund för dig själv…

STARK YOGA

Camilla har i grunden en kandidatexamen i beteendevetenskap inriktad mot friskvårdspedagogik, med en fördjupning inom stress och hälsa. En utbildning som ser till hela människan och hennes möjlighet och potential att leva ett fullvärdigt liv genom att lyfta fram och betona det friska och starka som redan finns inom oss alla.

Camilla har under de senaste 19 åren undervisat grupper inom meditation, stresshantering, personlig utveckling och de senaste 16 åren även undervisat i yoga i Järvsö, Ljusdal och Hudiksvall, samt haft workshops runt om i Sverige och utomlands.

Camilla är en nära elev till Pattabhi Jois son, Manju Jois och har även har haft förmånen att få åka till Ashtanga Yoga Research Institute och där möta och träna för Guruji, Sri K. Pattabhi Jois, Sarath Rangaswamy och Saraswathi Rangaswamy.

Hon har tränat för/deltagit i workshops med internationellt kända och renommerade Ashtanga Yoga lärare som: John Scott, David Swenson, Manju Jois, Maria Boox, Petri Räisinen, Dena Kingsberg och David Williams.

 

Camillas djupa erfarenhet och utforskande av yogan har förändrat henne på många plan. Yoga är en ödmjuk väg till självinsikt och som skapar en respekt och öppenhet inför livets många utmaningar. Nyckeln till denna insikt och förståelse inför Livet, såväl på ett fysikt, mentalt som andligt plan, ligger i andningen. Med hjälp av andningen får vi en större förståelse för kroppen och tar oss djupare in i rörelserna. En klar och tydlig andning är också själva essensen av de mentala aspekter som yogan belyser och vecklar ut för oss på vår väg genom livet. Camilla guidar dig med kärlek till den viktigaste relationen i ditt liv, den med dig själv.

Ett andetag åt gången i full närvaro…

Hör av er!

10 + 11 =